DATA TEKNİK TİCARET
Sadece En İyi Markalar
Tüm Ürün Grupları

RSS
0 items total

CSMI (1)
Cybex İzokinetik Test ve Ölçüm Sistemleri
TECNOBODY (9)
Denge ve Propriyoseptif Ölçüm, Hareket ve Gait Analiz, Sanal Tedavi, Medikal Fitness Ürünleri

MONARK (16)
Monark Ergometreler, Koşubantları, Fitness Ürünleri

LAFAYETTE (71)
Spor Fizyolojisi-Spor Psikolojisi Ölçüm Aletleri, Test ve Değerlendirme Sistemleri

MGC Diagnostics (5)
Ergospirometrik Sistemler, Metabolik Analizörler, Stress Test Sistemleri, SFT Sistemleri, Vücut Pletismografileri, Spirometreler

Hypoxico (1)
Hipoksik Egzersiz Sistemleri (Düşük Oksijen Seviyesinde Egzersizler)

NEWTEST (1)
Hız-Güç-Çeviklik ve Reaksiyon Ölçüm Sistemleri (Powertimer Sistemi)

BODYSTAT (2)
Vücut Kompozisyon ve Yağ Analizörleri

HOLTAIN (10)
Fizyolojik Ölçüm Aletleri, Antropometreler, Skinfold Caliper, Bicondylar Vernier

MEGA (1)
Çok Kanallı EMG Ölçüm Sistemleri

SPRINTEX (2)
Palet Sistem Ergospirometrik Koşubantları

TKK (5)
El ve Sırt Bacak Dinamometreleri, Fleksiyonmetreler, Jumpmetreler

POLAR (3)
Nabız Monitörleri

METTLER ELECTRONICS (16)
Kombine Elektroterapi Cihazları, ESWT, Ultrasonlar, Stimülatörler, Lazer Tedavi Cihazları, Kısa Dalga Diyatermiler, Traksiyon Cihazları, Portatif Tensler, Aktif Pasif Egzersiz Cihazları, Profesyonel Masaj Cihazları

RIMEC (5)

CPM Cihazları


MEDSERVE (4)
Elektroterapi, Vakum, Ultrason, Tens, Traksiyon Cihazları, Fizik Tedavi Cihaz Aksesuarları